Skriv under

Du skriver under uppropet på hemsidan ”Skriv under” – följ denna länk!

Uppropet lyder:

Haga-Brunnsviken är en unik natur- och kulturmiljö i Sveriges enda nationalstadspark. Trots det har många byggprojekt genomförts och nya exploateringar planeras. Nu måste all planering istället inriktas på att läka de sår som har tillfogats landskapet och stärka dess kvaliteter som friluftsmiljö.  

Om du skriver under uppropet så stärker du vår gemensamma röst och vårt arbete.